Tzesne publica nou EP el 8 d’octubre

Ja pots escoltar ‘Orrocos’, primer avançament d’Ateretlov’

Amb dotze àlbums a l’esquena, una trilogia al costat de N (Hellmut Neidhart) i un incessant degoteig de col·laboracions publicat en segells com Abgurd, Drone, TIBProd, Mystery Sea, Eclectic Reactions o el seu propi (SeriesNegras), Txesus Garate s’ha convertit en tota una referència de l’ambient i de la música de sorolls contemporània, així com de l’activisme i de la manipulació audiovisuals (amb Paralux).

Tot i que els orígens d’aquest insaciable explorador de l’escena d’experimentació basca parteixin de la rotunditat de l’industrial, durant les darreres dues dècades la seva obra (ja sigui com a Tzesne o com a integrant de Gutural, guZural o Kkopu) ha anat evolucionant cap a plantejaments molt més senzills, basats en composicions concises -encara que multiformes- que donen com a resultat un cos musical suggerent, oníric i radicalment conceptual, sempre lluny de convencionalismes musicals.

Precisament, serà aquesta idea de senzillesa nuclear i semàntica del so -de la modelació del temps- a partir de la qual Tzesne acabarà topant-se amb ‘Voltereta’. Àlbum de 2017 en el qual Daniel Ardura (Ensaña, Alado sincera, Sonio) doblega les costures del que encara avui entenem per folk, mitjançant un exercici monolític de descontextualització harmònica que qüestiona -i subverteix- els fonaments del gènere. Ara, amb aquest nou EP, Tzesne ha decidit fer ús de l’apropiació per intervenir sis d’aquelles peces d’Ardura, amb l’intenció no tansols de transcendir la concepció aliena, sinó de reinventar la seva essència. Ens situem en un nou i estimulant pla formal on es re-signifiquen els originals, acotats aquí, a ‘Ateretlov’, des de l’atonalitat i amb les portes de l’electrònica obertes, desencaixades per aquesta reinterpretació excepcional.

Pre-order